Patella luksasjon


Hva er patella-luksasjon?

(Tekst er hentet fra Hønefoss Dyrehospital sin hjemmeside) 

Patella luksasjon er en tilstand der kneskåla (eller patella) flytter seg utenfor den furen på lårbenet som den normalt skal ligge inne i.

Denne luksasjonen kan være medial (på innsiden) eller lateral (på utsiden) av kneet. Hos små hunder er medial (innover) luksasjon vanligst, hos store ser vi vanligvis lateral (utover) luksasjon. Det typiske vi ser ved patellaluksjon er at hunden innimellom hopper på tre bein, for i neste øyeblikk å gå normalt.

Det er forskjellige grader av luksasjon (I til IV), gradert etter om kneskåla er luksert ute av posisjon bare innimellom eller hele tiden. Avhengig av hvilken grad det dreier seg om, kan det være nødvendig med operasjon da lukseringen kan føre til smerte og halthet og over tid brusk-skade og artrose (forkalkning).

Prognosen avhenger av grad, – fra en god prognose ved grad I til en mer avventende ved grad IV. Dersom man korrigerer Grad II og III tidlig i livet er prognosen god, men vi vil forvente å få noe artrose (forkalkning) i leddet uansett.

1. Patella 2. Femur 3. Patellar ligament 4. Tibial Tuberosity 5. Medial luksasjon av patella 6. Lateral luksasjon av patella

Til venstre et normalt kne. I midten medial luksasjon og til høyre lateral luksasjon.

Kirurgisk ved patellaluksasjon innebærer å korrigere de anatomiske trekkene som gjør at patella lukserer. Hunder med patellaluksasjon må vurderes individuelt for å behandle med riktig kirurgi. De følgende teknikkene kan brukes i kombinasjon for å hindre patella å hoppe inn og ut av plassen sin.

 1. Trochleoplasty
  Dette vil si at vi lager furen som patella går i på lårbenet dypere. Dette kan gjøres på flere måter, vi bruker en teknikk der vi skjærer ut en liten v-formet bein-brusk-bit som vi legger på plass igjen etter at vi har utvidet furen. Slik beholdes leddbrusken intakt samtidig som furen blir dypere, og gjør det vanskeligere for patella å flytte seg ut av posisjon
 2. Tibial Crest Transposition
  Kneskåla er festet til leggbeinet via patellarligamentet. Stedet der dette er festet kalles Tibial Crest. Hos mange hunder med patellaluksasjonen er dette stedet lokalisert litt til siden, slik at strekkretningen til muskulaturen som kneskåla ligger i ikke blir rett. Da flytter vi dette stedet og fester det med en liten pinne slik at strekkretningen blir riktig.
 3. Imbrikering
  Dette vil si å stramme inn leddkapsel og fascie () og gjøres på motsatt side av dit kneskåla lukserer. Man kan også løsne på leddkaspel på siden som kneskåla lukserer. Da vil ikke kneskåla hele tiden dras mot denne siden.
 4. Osteotomi
  Dersom det er store feilvinkler i lårbein eller leggbein, kan det være aktuelt å kutte disse knoklene og sette de sammen i riktige vinkler. Dette er omfattende kirurgi som kun er nødvendig i enkelte tilfelle.

Det er viktig å oppdage patellaluksasjon tidlig og korrigere tidlig i livet for å forhindre halthet og større problemer senere. Patellaluksasjon har ofte en arvelig bakgrunn, slik at hunder med dette skal ikke brukes i avl.

Følgende spørsmål er stilt Veterinær T.R. Sissener, MS DVM DipECVS MRCVS, European Specialist in Small Animal Surgery, ved Din Dyreklinikk i Sandefjord som er ledene veterinær på dette i landet.

Er det forsvarlig å avle på hunder med patella luksasjon og evnt hvilken grad?
I en undersøkelse over 17 år på Flat Coatet Retriever så kan de dokumetere at patella luksasjon var økt med 45% i valper fra et kull hvor et av foreldrene hadde patella luksasjon sammenlignet med kull hvor begge foreldre var fri.  Svaret ut i fra dette studiet (og lignende) ville da konkludere at det ikke er forsvarlig å avle på hunder med patella luksasjon i det hele tatt (dvs begge foreldre burde være «0» i NKK
systemet).  Vi ser dessverre at denne anbefalingen ikke følges av flere raseklubber innenfor NKK og det er nettopp flere av disse som sliter med patella luksasjon. Med hensyn til grad er det viktig å vite at NKK har valgt å bruke et graderingssystem etter den Svenske modellen (grad 1 til 3) men dette systemet er IKKE i generellt bruk i literaturen.  Der brukes det modifiserte Singleton systemet (som går fra 1 til 4).
Hvor arvbart er patellaluksasjon?
Patella luksasjon har vist seg i flere raaser å ha en moderat arvbarhet. Problemet er ikke bare arv men at det er også multifaktorisk, dvs at det er flere andre ting som kan påvirke problemet som f.eks. aktivtetsnivå, osv.  Hvilken faktorer påvirker i hvilken grad er fortsatt ukjent.

Noen sier at Patella Luksasjon kan komme ved en skade er det tilfelle.?
Ja, man kan ha traumatisk patella luskasjon men dette er veldig sjeldent og ofte ved en dokumentert hendelse observert av eier hvor hunden ble truffet hardt og ble akutt halt i etterkant. Jeg opererer 4 til 5 i uken og ser kanskje 2 eller 3 traumatiske i ÅRET.

Grad 1 pasienter i modifisert
Singleton systemet (det som er generellt i bruke og ikke NKK) har sjeldent
behov for operasjon.  Meg bekjent så må man ikke ha en patella status fra
NKK før en operasjon.  Er man tidligere operert og i etterkant får en
patella attest så må det opplyses av eier/opdretter at hunden er operert
for patella når attesten utstedes.  Dette vil da så klart påvirke status.

En hund som får traumatisk patella luksrasjon vil det vises/opptre på
samme måte som om det ikke er traumatisk?
Symptomene på sikt kan være det samme, men til å begynne med er det ofte betydelig hevelse rundt kneet, ofte blåmerke, og som sagt en uambigiøs, observert historisk hendelse om større traume til kneet.  Traumatisk patella luksasjon er VELDIG sjeldent. Ved operasjon ser vi at hunden har en ellers normal fure og riktig stilling på patella senen (anatomien er jo ellers normal i motsetning til arvelig pasienter).  Enkelte forsikringsselskap har nå begynt å insistere på beskrivelse av funn under operasjon FØR de tar stilling om dekning fordi det er dessverre flere som insisterer at patella luksasjonen var trauamtisk hvor den i realiteten sannsynligvis ikke var dette.

Patella luksasjon er et stort problem i mange raser. I min spesialist
praksis opererer vi 3 til 4 pasienter i uken med dette problemet og det
har overtatt andre problemer som f.eks. korsbåndskader som var tidligere
mer vanlig. Problemet ser ut som det bare forverrer seg selv i mange
raser tross NKKs nye patella system og er ikke tatt alvorlig nok av mange
raseklubber.