Øyelysing


 

Litt informasjon om hva øyelysing er, hvorfor man dette gjøres og om noen sykdommer som kan forekomme på Shiba.
Her er avlsanbefalinger vedtatt av gruppen av autoriserte attestutstedere for arvelige øyesykdommer revidert i 2017 og en liste over oversikt over autoriserte øyelysere i Norge

Øyesykdommer som shiba bør undersøkes for er Utviklingskatarakt og Glaukom

Dagny Spanne Kjær som er leder i NSVO i Norge vedr avlsanbefalinger som jeg henviser til og hun sier følgende: Våre anbefalinger er utarbeidet på bakrunn av anbefalingene som gis i ECVO (se ecvo.org) som er den europeiske foreningen for veterinære oftalmologer. På deres nettside blir det hele tiden oppdatert veiledninger og anbefalinger ettersom det oppdages nye øyesykdommer, kommer nye gentester osv. 

Dagny Spanne Kjær sier også følgende:
Det er nå påvist at forandringer i øyet som kan føre til glaukom kan progrediere og det vil etter hvert bli anbefalt å få utført gonioskopi flere ganger. Det arbeides nå med nye attester for vurderinger av gonioskopifunn. Gonioskopi utføres ved første øyelysing ved ca 1 års alder. Hunder med utviklingskatarakt skal ikke brukes i avl, søsken av hunder med utviklingskatarakt kan brukes i avl så lenge de er fri for denne og andre øyelidelser. Hunder med påvist glaukom skal ikke brukes i avl. Søsken av hunder med påvist glaukom kan brukes i avl så lenge de er øyelyst fri


Hva er øyelysing og hvorfor øyelyser man?

Øyelysing er en undersøkelse av øynene på hunden, Øyelysing er et viktig verktøy i avlsarbeidet for mange raser. Øyelysing går ut på at en autorisert øyelyser, som er en veterinær med lang tilleggsutdannelse, undersøker øynene til hunden for å diagnostisere arvelige øyesykdommer. Veterinæren skriver ut en attest hvor det står hvorvidt hunden har tegn til en arvelig øyesykdom eller ikke. Øyelysing gjøres både for å unngå at hunder med arvelige øyesykdommer brukes i avl og for å oppdage de hundene som har en arvelig øyesykdom for å kunne hjelpe dem på en best mulig måte.

Alle raser kan øyelyses. Det er forskjell mellom rasene hvorvidt de er utsatt for spesifikke øyelidelser og hvilke dette eventuelt er, så hvorvidt man bør øyelyse en hund før den brukes i avl vil variere fra rase til rase. Det vil også kunne være forskjellige anbefaling mtp ved hvilken alder og hvor ofte hunden bør øyelyses.

For å bli autorisert øyelyser må dyrlegen gå gjennom et omfattende etterutdanningsprogram som tar minst 4 år, med tre beståtte eksamener.  Øyelyseren vurderer hele øyet og ser også inne i øyet på netthinnen og linsa.