HD


Hofteleddsdysplasi (HD) hos hund

Hofteleddsdysplasi (HD) er en utviklingsfeil i hofteleddene som kan angå ett eller begge hofteledd. Defekten består i at hofteskåla og lårhodet ikke passer til hverandre. Det dannes sekundærforandringer rundt  leddet i form av forkalkninger. Det kan også oppstå unormal slitasje inne i hofteleddet, som igjen kan gi  unormale trykkbelastninger på deler av leddet. Deler av leddbrusken kan slites bort og erstattes av beinvev i kroppens forsøk på å reparere de skadene som har oppstått. Det finnes ulike grader av denne defekten ‐ og røntgenavlesning av hofteleddene graderes etter følgende skala: fri (A, B), svak (C), middels (D)  eller sterk (E) grad av HD.

Her er link til mer informasjon om  Hofteleddsdysplasi (HD) hos hund
av Astrid Indrebø, veterinær fagsjef i Norsk Kennel Kub,
leder av Helseavdelingen  (februar 2013)