Helse


Alle er vi tjent med å ha friske hunder. Men dessverre blir det født hunder med en eller annen sykdom.
Man har registrert at det er en del hunder som sliter med bl.a. allergi/kløe. Det som er viktig er at man prøver å ikke doble de syke genene, derfor skal ikke hunder med bl.a allergi brukes i avl.

Derfor sjekker jeg mine hunder for HD, AD, Patella med offisielt resultat og Øyelyser også for Galukom og ellers klinisk friske hunder. Dette for at jeg skal vite om hunden helsemessig kan avles på og evnt sykdom kan behandles/forebygges tidlig. Så langt det lar seg gjøre ønsker jeg også resultater på overnevnte sykdommer hos hannen jeg skal bruke. De forskjellige land har forskjellige krav til individer som kan brukes i avl. Her i Norge har vi til nå kun krav om kjent HD status på Shiba.

Noen sykdommer vet man hvordan kan nedarves men i noen tilfeller spiller også miljø inn.
Alle er tjent med at man vet mest mulig om foreldredyrene når det gjelder avl ikke bare sykdommer men
også mentalitet på foreldrene og evnt deres tidligere avkom.

Under menyknappen Helse finnes en liten oversikt og beskrivelse av 4 ting som man kan sjekke våre hunder for. Jo mer man vet om hundens helse jo bedre slik at man evnt kan ta hensyn til evnt sykdom og ikke minst får riktig behandling tidlig.

Jeg ønsker å sitere Veterinær Astrid Indrebø
veterinær fagskjef i NKK:

  Det er ikke flaut og oppdrette en syk hund, men det er flaut og ikke si noe om det.